Fireimages.net Forum  

Forum :: Helpdesk :: Säännöt ja ohjeet :: Kuvauksen "etikka" yms. aiheeseen liittyvä asia :: Re: Kuvauksen "etiikka" yms. aiheeseen liittyvä asia :: Single Message Search: Advance Search

Ron  Re: Kuvauksen "etiikka" yms. aiheeseen liittyvä asia - tammikuu 01, 1970, 02:00:00 AM

Administrators
Post: 120
Registered: 17.02.2004
Joo, tuo on mieleenkiintoinen dokumentti. Kuten muutama muukin valokuvaukseen liittyvä oikeusasiamiehn päätös. Kuitenkaan vastaus ei ole niin yksiselittäinen, ei kummallekkaan osapuolelle. Toisaaltahan oikeusasiamies ei ota (eikä voi ottaa) kantaa siihen saako terkkarissa kuvata, vaan siihen toimiiko virassa oleva oikein.

"Yhteenveto

Sananvapauteen kuuluu, että sen käyttämiseen ei edellytetä ennakkolupaa.
Siten luvan edellyttäminen ja asettaminen kuvaamisen ehdoksi kantelussa
tarkoitetussa paikassa ei ole lainmukaista. Sen sijaan ohjaus ottaa ennen
kuvaamista yhteys terveyskeskuksen henkilökuntaan on - yksityisyyden
suojan erityinen merkitys terveyttä koskevissa asioissa huomioon ottaen -
mielestäni aiheellista ja takaa molempien kysymyksessä olevien
perusoikeuksien mahdollisimman suuren täysimääräisen toteutumisen.
"

Muistan tämän jutun, tästä juttu lehdessä, eli systeemihän muuttui niin että kuvaaja piti ohjeistaa ettei hän kuvaa esim. yksityiselämää loukkaavaa tietoa (potilasasiakirjoja, tai linssi ulotu toimenpidehuoneeseen tms.). Peli jäi tasapelitilanteeseen.

Jutussa oli myös mainittu eräs toinen tuttu tapaus:
"Tampereen käräjäoikeuden 2.2.2005 antama tuomio 05/623 (R 04/4007)
koski salakatselusta terveyskeskuksen odotustilassa nostettua syytettä.
Syytteessä oli kysymys odotustilassa olleen henkilön kuvaamisesta. Syyte
hylättiin sillä perusteella, että teko ei täyttänyt salakatselun tunnusmerkistöä,
koska terveyskeskuksen odotusaulaa ei voida pitää lain säännöksessä
tarkoitettuna yleisöltä suljettuna tilana."
 

Hosted by Upcloud