Fireimages.net Forum  

Forum :: Helpdesk :: Säännöt ja ohjeet :: Asiaa kuvauskielloista. :: Re: Asiaa kuvauskielloista. :: Single Message Search: Advance Search

Ron  Re: Asiaa kuvauskielloista. - tammikuu 01, 1970, 02:00:00 AM

Administrators
Post: 120
Registered: 17.02.2004
Hämeen sanomissa oli 17.10.2007 tälläinen juttu:

"Omatekoiset lainvastaiset valokuvauskiellot yleistyneet

Julkisilla paikoilla saa valokuvata. Julkaisemiselle on rajoituksia.

Omatekoiset valokuvauskiellot yleistyvät ja myös kuvauspalkkiota on toisinaan vaadittu julkisilla paikoilla otetuista kuvista. Jopa maanomistaja on vaatinut palkkiota maiseman näkymisestä kuvassa.

Valokuvaus on osa sananvapautta ja kuuluu perusoikeuksiin. Niitä voi rajata vain lailla välttämättömistä syistä. Lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula Oikeusministeriöstä sanoo, ettei rikoslaissa ole esteitä kuvaamiselle julkisella paikalla. Ihmisiä saa julkisilla paikoilla kuvata ilman kuvattavan lupaa, samoin esimerkiksi ajoneuvoja, rakennuksia ja onnettomuuksia.

Julkisia paikkoja ovat kaikki sellaiset paikat, joihin on vapaa pääsy. Kadut, kaupat, ravintolat, koulut, terveyskeskusten odotustilat ja vastaavat ovat julkisia paikkoja. Kuvaaminen on sallittua myös toimistoissa, virastoissa ja vaikkapa tehtaissa, jos niihin pääsee vapaasti.

Anttila-tavaratalojen turvallisuuspäällikkö Minna Tihula kertoo, että kaikissa ketjun myymälöissä asiakkaille tarkoitetuissa tiloissa saa vapaasti valokuvata aukioloaikoina, kunhan kuvaaminen ei ole häiritsevää. Hämeenlinnan Anttilan ulko-ovessa vuosia ollut kuvauskieltotarra ei ole hänen mukaansa ajanmukainen.

Pääsylippua edellyttävien konserttien tai vastaavien tilaisuuksien järjestäjät voivat kieltää kuvaamisen.

Kuvauspalkkion vaatimiseen julkisella paikalla tiedonvälitykseen otetusta kuvasta ei ole mitään perustetta. Oikeus palkkioon voi syntyä, jos kuvaa käytetään markkinoinnissa tai mainonnassa.

Kotirauhan suoja kieltää kuvaamisen

Kotirauhan piirissä olevilla alueilla ei saa kuvata ilman kotirauhan suojaaman henkilön lupaa. Kotirauha suojaa ihmisen kotia tai esimerkiksi asumiseen käytettyä tilapäistä suojaa, kuten telttaa tai matkailuajoneuvoa. Kotirauhan piirissä ovat kaikki näissä tiloissa luvallisesti oleskelevat.

Salakatselusta on kysymys, jos kuvaa kotirauhan suojaamassa tilassa, käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa tai yleisöltä suljetussa virastossa, liikehuoneistossa tai vastaavassa olevaa henkilöä.

Aidattu piha-alue on myös kotirauhan piirissä. Laillisesti saa katsella aidatulla pihalla oleskelevia ihmisiä, mutta ei kuvata heitä eikä tirkistellä esimerkiksi kiikarilla.

Ilari Hannulan mukaan päiväkodit ovat kuvaamisessa lainsäädännöllisesti pulmallisia paikkoja. Lainvalmisteluaineisto on suppea ja osin epämääräinen. Hänen mielestään kuvata voi, kunhan se ei loukkaa kuvattavan yksityisyyttä. Tavanomaisessa tilanteessa pitäisi olla jokin erityinen syy, jotta kuvaamisen voisi estää.

Julkaisemisesta eri säädökset

Kuvan julkaiseminen eli vaikkapa painaminen lehteen tai levittäminen netissä on eri asia kuin oikeus kuvaamiseen. Julkaisemista rajoittaa muun muassa laki yksityisyyden suojasta. Julkisella paikalla otettua kuvaa ei saa julkaista loukkaavassa yhteydessä tai jos kuva itsessään on kuvattavaa loukkaava.

Suomen journalistiliiton lakimies Sanna Kivinen sanoo, että loukkaava yhteys voi olla vaikkapa asiaan täysin liittymättömän henkilön kuvan julkaiseminen rikollisuuden lisääntymisestä kertovan jutun yhteydessä. Loukkaava voi olla kuva esimerkiksi tunnistettavasta, sammuneena puistonpenkillä makaavasta ihmisestä.

Loukkaavan tai loukkaavassa yhteydessä kuvan julkaissut voi syyllistyä kunnianloukkaukseen, törkeään kunnianloukkaukseen tai oikeudettomaan yksityiselämään liittyvän kuvan julkaisemiseen. Kunnianloukkaus on törkeä, jos se tehdään joukkoviestinnässä tai jos aiheutetaan kuvatulle suurta kärsimystä tai erityisen tuntuvaa vahinkoa. Nettikin on joukkoviestintää.

Politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa toimivien suoja on muita suppeampi, jos kuvan esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi ja kuvatun toiminnan arvioimiseksi hänen julkisessa tehtävässään. (HäSa) "

Juttu löytyy googlettamalla myös.
 

Hosted by Upcloud