Fireimages.net Forum  

Forum :: Helpdesk :: Säännöt ja ohjeet :: Käyttösäännöt Search: Advance Search

Page: [1]    
admin
 Käyttösäännöt - lokakuu 20, 2013, 16:24:38 PM #1

Administrators
Post: 135
Registered: 12.02.2004
Lisätyn tiedoston kuvakoko

Kuvien osalta noudatetaan 400 - 500kt rajaa, videoiden enimmäiskoko saa olla tiedostojen lisäyssivulla mainittu 48,83 Mt. ( keskustelua aiheesta toisaalla forumissa )

Ylisuuret kuvat poistetaan ylläpidon toimesta ilman erillistä ilmoitusta, käyttäjä huolehtii kuvien pakkaamisesta oikeaan kuvakokoon ( Ohje kuvien kuvakoon muuttamisesta )

Millainen on hyvä kuva Fireimages.net –palveluun?

Koska Fireimagesin käyttäjäkunta koostuu hyvinkin eritasoisista kuvaajista teknisesti sekä välineellisesti, on paikallaan tarkentaa, millaisia kuvia on suotavaa ladata palveluun muiden ihaltavaksi.

- Kuvasta pitää ensinnäkin selvitä, mitä kuvataan. Epätarkat, suttuiset ja tärähtäneet kuvat eivät ole toivottavia koska kuvaa katsoessa saa arvata esittääkö kuva ambulanssia vaiko modernia taidepläjäystä. Kuvattavan kohteen on hyvä olla kokonaan kuvassa –maisemakuville on omat galleriansa toisaalla netissä.

- Kuvauskulmista on ollut aikanaan puhetta. Yleisin kuvakulma on etuviistosta, jossa näkyy keula sekä toinen kylki kokonaan. Useimmin tällainen kuva riittää, mutta useampiakin kuvia samasta autosta saa laittaa hyvän maun rajoissa, kuten myös omaperäisiä kuvakulmia.

- Mielikuvitusta saa käyttää kuvatessa, mutta raakaa järkeä kuvaa valitessa: katso tarkkaan, millainen kuva on sopivin ja tarkoitustaan vastaava ladattavaksi palveluun. Suttuisen, lennossa otetun epätarkan kuvan julkistaminen uudesta autosta vain sen vuoksi että saa ”olin eka” -statusta on epäkohteliasta muita käyttäjiä kohtaan.

- Kuvakäsittelyohjelmien käyttö on kuvien ehostamisessa sallittua, huomaa kuitenkin että täysin manipuloiduille kuville on olemassa omat kansionsa. Jos muokkaat toisen kuvaa, muista pyytää siihen lupa.

- Videoiden sekä muun multimedia –sisällön vuoksi ladattavien tiedostojen kokorajoitusta on nostettu, mutta kuvien maksimikokona pidetään edelleen 500 kilotavua. Tutkikaa kuvankatselu/muokkausohjelmianne jotta osaatte pakata kuvia sopivasti. Jatkuvasta ylisuurten tiedostojen lähettämisestä tulee varmasti noottia.

- Videoiden laatua koskevat myöskin edellämainitut kohdat.

- Tekijänoikeuden alaisuudessa olevien kuvien julkaisemisesta ilman kuvaajan lupaa napsahtaa bannia välittömästi.

- Kuvien tiedot suositellaan täytettäväksi seuraavalla tavalla yleisen viihtyvyyden ja selkeyden vuoksi:

Kuvan otsikko: Ajoneuvokuvissa otikko on muotoa ”Kunta xx”, esim. Helsinki 21.
Tiedoston kuvaus: Kirjoita tähän kenttään lisätietoja jos ne ovat tarpeen.
Hakusanat: Täytä hakusanat hahdollisimman monipuolisesti jotta gallerian hakutoiminnolla voidaan saada mahdollisimman tarkkoja hakuja. Auton mahdollisesti muuttaessa asemapaikkaansa ja kuntaa, on suositeltavaa että myöskin auton rekisterinumero kirjoitetaan tänne. Hakusanoihin kannattaa lisätä yksikkötunnus mahdollisimman täydellisenä ja yhteen kirjoitettuna, jotta haku toimisi parhaiten. HE101 -hakusana (kaksi hakukriteeriä) etsii hakusanat joissa on HE ja 101 kun taas HE101 hakee vain HE101 -hakusanaa. Toimialatunnus on myös hyvä merkitä hakusanaan: RHE101 tai EVS1412.
Muut tiedot: Kuten ennenkin, kuitenkin mahdollisimman informatiivisesti oman tiedon puitteissa.

Tekijänoikeuksista

Suomen laki määrittelee mitä saa kuvata ja mitä ei. Paloautot, ambulanssit, poliisiautot sekä niiden asemapaikat ovat vapaasti kuvattavia julkisella paikalla Suomen lain mukaan.

Tekijänoikeudellisten kuvien luvattomasta julkistamisista tulee bannia välittömästi ja varoittamatta. Jos tekijänoikeudellisiin kuviin on olemassa lupa, on luvat pyydettävä kirjallisina mahdollisten väärinkäsitysten sekä oikeustoimien varalta.

Kuvattaessa onnettomuus/tulipalopaikalla on muistettava hyvän maun rajat sekä ihmisten yksityisyyssuoja: onnettomuuden uhreista ei kuvia julkaista eikä potilaiden henkilötietoja saa levittää eteenpäin.

” Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. ” –Perustuslaki - Sananvapaus ja julkisuus (12 §)

Onnettomuusautojen rekisterikilpiä ei tarvitse sutata

Pelastuslaitosten päällystö saattaa ohjata omaa henkilöstöään työaikana suoritetusta valokuvaamisesta. Tällöin kyse on vain työnjohdollisista ohjeista, vapaa-ajallaan jokainen kuvatkoon mielin määrin.

Pelastuslaki, 14 luku 85 § :
Vaitiolovelvollisuus
Pelastustoimen palveluksessa oleva tai pelastustoimintaan osallistuva henkilö ei saa pelastustoimeen kuulumattomalla tavalla käyttää hyödykseen eikä luvatta ilmaista muille tässä tehtävässään tietoon saamaansa seikkaa, josta lailla on säädetty tai lain nojalla määrätty salassapitovelvollisuus taikka joka koskee yksityistä liike- tai ammattisalaisuutta, taloudellista asemaa, henkilökohtaisia olosuhteita tai terveydentilaa.


Salaisia asiakirjoja ovat lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta mm 621/1999 24 §:n mukaan asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksesta epäillyn, asianomistajan tai muun rikosasiaan liittyvän henkilön yksityiselämään liittyvistä arkaluonteisista seikoista samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksen uhrista, jos tiedon antaminen loukkaisi rikoksen uhrin oikeuksia tai hänen muistoaan tai läheisiään, jollei tiedon antaminen ole tarpeen viranomaisen tehtävän suorittamiseksi.

Kuvaaminen tapahtumapaikalla on sallittua siviilin asemassa.

Yleensäkin kuvaamisessa suosittelemme käyttämään kirkasta maalaisjärkeä sen suhteen mitä kuvaa ja mitä ei.
----------

Ohjeita kuvien lisäämiseen sekä siirtelyyn.


Kun lisäät kuvan, varmista että lisäät kuvasi oikeaan kansioon. Omiin kansioihin ei ole suotavaa lisätä kuvia joiden paikka on kuntakansioissa.
Kuvan tietokenttien täyttämisessä olemme käyttäjien kanssa sopineet seuraavaa:

Tiedoston otsikko:
Otsikko merkitään muotoon ”Kunta XX”. Esimerkiksi ”Tampere 21”.

T 21 -merkintätapa on todella huono, koska Suomessa on useita saman alkukirjaimen omaavia kuntia. Merkitsemällä kunnan nimen otsikkoon kokonaisuudessaan auttaa erottamaan minkä kunnan yksikkö kuvassa on.

Muissa kuin yksikkökuvissa otsikoksi on kirjoitettava mahdollisimman kuvaava otsikko, mahdolliset lisätiedot kirjoitetaan ”Tiedoston kuvaus” -kenttään.

Otsikko kirjoitetaan suomeksi, pl. täysin ruotsinkieliset kunnat joille ei välttämättä ole suomenkielistä nimeä. Ulkomaiden yksiköiden otsikoissa pyritään edellämainittuun mahdollisimman informatiiviseen muotoon, kuitenkin siten, että yksikön käyttötarkoitus ja kaupunki tulisivat esille. Omia variaatioita saa olla kunhan edellä mainitut suositukset mielellään täyttyvät.

Tiedoston kuvaus
Tähän kenttään kirjoitetaan mahdolliset lisätiedot kuvasta: mitä tilannekuvassa tapahtuu, yms. mahdollisesti olennainen tieto palvelun muille käyttäjille. Tällä pyritään suodattamaan suurin osa usein turhista ”Mitä oli tapahtunut?” -kysymyksistä. Huomatkaa, että tehtävätyypin voi kirjoittaa kunhan mahdollisten uhrien henkilötietoja ei retostella. Tähän liittyen kannattaa lukea aiemmin kirjoitettu ohje ”Millainen kuva on sopiva FireImages -palveluun?” jossa on tarkemmin sivuttu kuvien juridisia puolia.

Keywords eli avainsanat
Avainsanoilla muut palvelun käyttäjät hakevat kuvia, joten kenttä kannattaa aina täyttää mahdollisimman monilla hakusanoilla joilla kuvaa saatettaisiin tulevaisuudessa hakea, mm. kunta, yksikkötyyppi, rekisterinumero...

Huomaa, että hakusanat erotellaan toisistaan pelkällä välilyönnillä, mitään pilkkuja tai pisteitä ei tarvita. Jos kirjoitat ”mersedez-bents.”, hakee järjestelmä juuri tuollaista sanaa, ei ”Mercedes-Benz”:iä.

Alpe/Kunta
Täytetään kuten kentässä lukee, esim. ”Helsinki/Erottajan pelastusasema”, ”Keski-Uusimaa/Hyvinkää”.
Myös lyhenteitä voidaan käyttää, esim. ”K-U/Hyvinkää”.

Yksikkötunnus
Kuvan otsikosta poiketen tähän kirjotetaan pelkkä kuntatunnus, malliin ”T 21”.
Näin siksi koska kuvan otsikossa pyritään mahdollisimman tarkkaan kuvaukseen mitä kuvassa on, siinä ei kysytä yksikkötunnusta kuten tässä.

Tekniset tiedot
Jos kuvan lisääjällä on teknisiä tietoja yksiköstä, voi niitä kirjoittaa tähän. Kentän voi myöskin jättää tyhjäksi jos lisääjällä ei satu olemaan Scanian malliluetteloa mottoritilavuuksineen käden ulottuvilla. Wink

Kuvauspaikka/kuvaaja
Kenttään lisätään paikka jossa kuva on otettu, sekä kuvaajan nimi tai nick. Tekijänoikeudellisista kulmasta katsellen olisi järkevää jos kuvaaja kirjoittaisi oman nimensä kenttään, mahdollisissa oikeustilanteissa käyttäjätunnus ei nimittäin paina vaakakupissa niin paljoa kuin oma nimi jos kuvan omistuksesta joutuu taistelemaan. Kaikkien käyttäjien kannalta tietysti toivomme että näin pitkälle ei ole tarvetta mennä.
Jos lisäät toisen henkilön ottaman kuvan, on hyvä pyytää kuvaajalta jonkinlainen kuvallinen dokumentti todistukseksi ylläpidolle, että käyttäjällä todellakin on lupa lisätä omissa nimissään kyseinen kuva FireImagesiin. Myös kuvan lisätietoihin on hyvä mainita luvista jottei tapahtuisi ikäviä väärinkäsityksiä.

--

Kuvien siirtäminen kansioista toiseen

Kun yksikkö on poistunut käytöstä tai siirtynyt toisaalle käyttöön, siirretään alkuperäinen kuva ALPE:n ”Muuttuneet tunnukset” -kansioon. Samasta autosta otetaan sitten aikoinaan kuva uusilla tunnuksilla ja tämä kuva lisätään kuntakansioon. Täten palvelussa on samasta autosta kuva sen edellisillä tunnuksilla sekä sen nykyisillä tunnuksilla eri kansioissa.

Käyttäjät voivat siirrellä omia kuviaan vapaasti yleisistä kansioista toisiin. Omatoimisuus omien kuvien siirtelyssä on suotavaa. Esimerkkinä mainittakoon seikka jossa jokaisella alueella on oma aluemoderaattorinsa (ja joillain alueilla useampia) joka vastaa kyseisen alueen kalustokuvien ajantasaisuudesta, eivät aluemoderaattorit pysty seuraamaan kaikkien yksiköiden tilanteita.
Kuvan alle lisätty kommentti auton kohtalosta auttaa ylläpitämään mahdollisimman ajantasaisen kuvan kalustosta asemilla.

Omien kuvien siirtely ja tietojen muokkaaminen


Lisäämäsi kuvan alla on kolme painiketta. Valitsemalla keskimmäisen ”Ominaisuudet” -painikkeen, avautuu valikko, josta pystyt muokkaamaan aikaisemmin lisäämiäsi tietoja kuvaan liittyen.

Jos olet epävarma, mihin tiedosto pitäisi siirtää, pyydä moderaattoreita siirtämään kuva oikeaan kansioon.

TOP 7 kuvanpoiston syyt


Yleisimmät syyt kuvan poistoon:

1. Valotus pielessä

2. Tarkennus pielessä tai ei muuten saa selvää

3. Kuva ei koske pelastustointa tai "sidosryhmiä"

4. Horisontti pahasti vinossa

5. Sama tai aivan vastaava kuva n+2 kertaa

6. Otsikkoteksteissä kuvan laatuun tai "saapoistaa" kommentteja

7. Rajaus poskellaan

Muita huomioita


Olemme sallineet kuvat ainakin:

- ajoneuvot

- kalusto

- varusteet

- messut

- leirit

- hälytykset

- kilpailut

- sidosryhmien kalusto

jne

SEKÄ muu kuvaaminen em aiheisiin ja pelastusalaan sidosryhmineen liittyen voimassaolevan lainsäädännön jne mukaan. (jne kattaa jenkkityylisen juristerian).

Apelli/miehistömessisäädäntöä tai muita kuvapullajuttuja ei sovelleta täällä.

Tilannekuvien osalta on seula tiukka eli ruumiskuvia ym ei tänne tarvitse lisäillä.

Lainsäädäntöä ei valmistella täällä joka toisen kuvan alla.

Ref: http://www.fireimages.net/displayimage.php?pos=-44930

Rekisteröityminen

Kuvat ja kokonaiset kommentit näkyvät tällä hetkellä vain kirjautuneille käyttäjille. Kuitenkin kuka tahansa voi rekisteröidä itselleen tunnuksen ja täten katsoa kuvia ja lukea kommentteja.

Tunnuksen ja kuvien poisto esimerkiksi käyttäjän tullessa bannatuksi

Omista toimenpiteistäsi johtuvaa tilapäistä käyttäjätunnuksen sulkemista ei
pureta erikseen vaan bannit purkautuvat automaattisesti määräpäivänä tai ovat ikuisia.

Käyttäjän halutessa poistaa materiaalinsa, johon hänellä on oikeus, poistopyyntö tulee lähettää sähköpostitse siitä osoitteesta, joka on tunnukselle ilmoitettu. Mikäli viestiä on syytä epäillä virheelliseksi, toimenpiteitä ei tehdä.

Kaikki käyttäjän kuvat ja kommentit poistetaan kerralla asianmukaisen pyynnön saavuttua. Kuvia ei voi pyytää poistettavaksi erissä tai tietyn luettelon mukaan.

Samalla käyttäjätunnus poistuu käytöstä ja kaikki tiedot poistetaan käyttäjärekisteristä.

kirjaamo@rescue.fi

Henkilörekisteriseloste
 
Ron
 Re: Käyttösäännöt - tammikuu 26, 2009, 16:39:43 PM #2

Administrators
Post: 120
Registered: 17.02.2004
Osui tuossa silmään Vaunut.orgin ohjeet junakuvaajille ja sivuston käyttäjille. Varsin selkeästi ja ytimekkäästi kerrottu perusseikkoja junakuvaamisesta. Helposti sovellettavissa myös tämän gallerian kuviin. http://vaunut.org/ohjeet
 
admin
 Re: Käyttösäännöt - maaliskuu 19, 2011, 21:06:37 PM #3

Administrators
Post: 135
Registered: 12.02.2004
Viestit asiaan kuuluville alueille ja foorumi on tarkoitettu vain galleriaan liittyville keskusteluille ei kenenkään (selvästi toisensa tuntevien) henkilöiden viestinvaihtoon, johon paremmat välineet ovat esimerkiksi sähköposti ja puhelin.\r\n\r\nTekniset tiedotteet palsta etenkään ei ole em. tarkoitetukseen pienemmässäkään määrin.
 
admin
 Re: Käyttösäännöt - heinäkuu 21, 2011, 23:08:43 PM #4

Administrators
Post: 135
Registered: 12.02.2004
Muutos sääntöihin. Rajoitamme sananvapautta sen verran, että kuvien alle ei tule kommentoida sitä, montako kuvaa jonkun toimesta tai autosta ylipäätään on. Ylläpitäjät valvovat tilannetta.\r\n\r\nKommentoinnista tai sen vastakuittaamisesta saa kuukauden bannin. \r\n
 

Page: [1]    

Hosted by Upcloud